top of page

Gratis lokal busstransport under UM


Ruteplan

Bussrute 1 (kapasitet; fredag 19 seter - laurdag 49/19 seter og søndag 49 seter) vil gå i rundløype; Sandnes Sentrum (holdeplass på Residence hotel) – Sandneshallen (holdeplass ved hall/bussholdeplass) – Sandnes Sentrum.

 

Bussrute 2 (kapasitet; fredag 16 seter – laurdag 19/16 seter og søndag 19 seter) vil gå i rundløype; Smarthotel, Forus (holdeplass ved hotel) – Thon Partner Hotel (holdeplass ved hotel) .- Sandneshallen (holdeplass ved hall) – Smarthotel Forus.

Bussrute 3 (kapasitet 57 seter) som går Sandneshallen – Sola Flyplass – Sandneshallen fra 14:00 på søndag. Påstigning ved bussholdeplass ved Sandneshallen søndag ettermiddag.

 

På grunn av ombygging av veinett regner vi med en del trafikale utfordringer og da særlig i Lura/Forus (Rute 2) området og da særlig på fredag ettermiddag (mellom 14:30-17:00). Vi ber derfor om at deltakere som ønsker å bruke Rute 2 i dette tidsrom anbefales å velge en avgang tidligere enn de normalt ville ha gjort. Utover dette så håper vi at vi i stor grad kan følge veiledende rutetider.

På søndag vil vi som under JR-NM stoppe lokal shuttle og gå over til en bussrute til Sola Flyplass. Denne vil starte kl. 14:00 – med intervaller på 45min. I motsetning til JR-NM hvor vi hadde påmeldings lister for denne transport vil vi denne gang forsøke med «first come - first serve» prinsippet. Men her har vi satt opp buss med kapasitet til 57 personer og håper dette skal være tilstrekkelig. Vi anbefaler imidlertid deltakere å velge tidspunkter så tidlig som mulig da vi under JR-NM hadde noe opphoping på slutten av arrangementet.

Rutetabeller vil for øvrig være tilgjengelig i hall og på hoteller.

I tillegg til Arrangørens bussruter er der offentlig transport tilgjengelig fra Sandneshallen til/fra Sentrum dersom det skulle være ønskelig. Rute tabeller her vil  være tilgjengelig i Sandneshallen (men er selvfølgelig også tilgjengelig på nett)
 

bottom of page