top of page

Gratis buss under UM 


Ruteplan fredag 

Ruteplan lørdag

Ruteplan søndag

Bussrute 1 (kapasitet 19 seter) vil gå i rundløype; Sandnes Sentrum (holdeplass på Residence hotel) – Sandneshallen (holdeplass ved hall) – Sandnes Sentrum

 

Bussrute 2 (kapasitet 16 seter) vil gå i rundløype; Smarthotel, Forus (holdeplass ved hotel) – Thon Partner Hotel (holdeplass ved hotel) .- Sandneshallen (holdeplass ved hall) – Smarthotel Forus

Bussrute 3 som går Sandneshallen – Sola Flyplass – fra 14:00 på søndag (57 seter)

 

På grunn av ombygging av veinett regner vi med en del trafikale utfordringer i Lura/Forus (Rute 2) området og da særlig på fredag ettermiddag (mellom 14:30-16:30). Vi ber derfor om at deltakere som ønsker å bruke Rute 2 i dette tidsrom anbefales å velge en avgang tidligere enn de normalt ville ha gjort. Utover dette så håper vi at vi i stor grad kan følge oppsette rutetider.

 

På søndag vil vi som under JR-NM stoppe lokal shuttle og gå over til en bussrute til Sola Flyplass. Denne vil starte kl. 14:00 – med intervaller på 45min. I motsetning til JR-NM hvor vi hadde påmeldings lister for denne transport vil vi denne gang forsøke med «first come - first serve» prinsippet. Men her har vi satt opp buss med kapasitet til 57 personer og håper dette skal være tilstrekkelig. Vi anbefaler imidlertid deltakere å velge tidspunkter så tidlig som mulig da vi under JR-NM hadde noe opphoping på slutten av arrangementet.

 

Rute tabeller vil for øvrig være tilgjengelig i hall og på hoteller.

 

I tillegg til Arrangørens bussruter er der offentlig transport tilgjengelig fra Sandneshallen til/fra Sentrum dersom det skulle være ønskelig. Rute tabeller her vil  være tilgjengelig i Sandneshallen (men er selvfølgelig også tilgjengelig på nett)

bottom of page