top of page
Innføring av ventelister under UM

Sandnes IL vil etter samråd med forbundet innføre bruk av ventelister under UM.

Dette betyr at det blir muligheter for videre deltakelse i finaler (og semifinaler for løp) for inntil de to beste utøverne som under kvalifiseringer på tekniske øvelser og under forsøk/semifinaler på løp ikke ble automatisk kvalifisert for videre deltakelse i konkurransen dersom kvalifiserte utøvere trekker seg.

Muligheten for å tre inn i øvelsen avgrenses til 60 minutter før øvelse start så lenge arrangør har publiser elektroniske startlister innen avgrenset frist.

Utøver som trer inn i øvelsen fra ventelisten vil med unntak av 200m og 400m automatisk erstatte baneplassering/ startrekkefølge til utøver som har trukket seg. Det vil si at ny seeding av øvelsen ikke gjennomføres. For 200m og 400m så vil utøver fra ventelisten automatisk gis den antatt dårligste banen benyttet i heatet. Øvrige kvalifiserte utøvere skyves utover slik at heatet settes opp ut fra best kvalifisert utøver i ytterste bane og minst kvalifisert utøver i innerste bane.

Arrangør vil automatisk inkludere utøvere på ventelisten når varsel om at noen har trukket seg er mottatt.

Utøvere på «ventelisten» må selv ta ansvar for å sjekke elektroniske startlister samt være forberedt til å tre inn i øvelsen frem til avgrenset tidsfrist.

Dersom beste utøver på ventelisten gis plass i øvelsen, men allikevel ikke ønsker å delta, så må stevnkontoret varsles om dette straks de elektroniske startlistene er publisert slik at mulighet kan gis videre til nest beste utøver på ventelisten.

For at prosessen rundt ventelister skal fungere effektivt under arrangementet er det særs viktig at kvalifiserte utøvere som trekker seg av ulike grunner varsler stevnekontoret straks det er avklart at utøver ikke vil stille i finalen/semifinalen.

Varsel må leveres av utøver selv, trener eller representant for klubben.

Det gis ikke mulighet til å ombestemme seg etter at varsel er gitt.

Vi minner om at kvalifiserte utøvere som unnlater å stille i semifinaler eller finaler vil med mindre medisinsk unntak er gitt av stevnelegen nektes videre deltakelse under arrangementet.

Viss du er forhindra frå å møta opp i stevnekontoret og fylla ut skjema, kan du gi beskjed om dette til:

 

Sølvi Rabben på telefonnr: 95336779 eller

Bjørn Økland på telefonnr: 90646820

bottom of page